logotypy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


45+ KSIĘGOWOŚĆ MOJĄ SZANSĄ

www.bco24.eu

O Projekcie

 „ 45 + Księgowość moją Szansą” to projekt szkoleniowy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu aktywizację i  poprawę sytuacji zawodowej kobiet powyżej 45 roku życia z terenu powiatu radomskiego, posiadających wykształcenie najwyżej średnie. 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 kobiet zatrudnionych na terenie powiatu radomskiego do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez zaoferowanie bezpłatnych i kompleksowych szkoleń księgowo-finsnowych. W ramach projektu odbędą się również tzw. szkolenia miękkie z zakresu godzenie życia zawodowego i rodzinnego, komunikacji interpersonalnej oraz efektywnego poszukiwania zatrudnienia z uwzględnieniem technik autoprezentacji i umiejętności kierowania własnym rozwojem.           

Projekt swoim zasięgiem obejmuje powiat radomski (grodzki i ziemski).

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 – 30.11.2011.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

!!!ZAPEWNIAMY CIEPŁY POSIŁEK!!!

Zapisz się już teraz! Ilość miejsc ograniczona!

KLIKNIJ TUTUAJ ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY